OPEN

Permanent Corner

Commemorative plaster casts

“Manga Artists' Hands”

「マンガ家の手」
There are plaster casts of over 100 artists’ hands who visited Manga Museum for events etc. Look and imagine how the masterpieces were created with those hands!
You can meet those treasures only here at the Manga Museum on the 2nd floor, galley 6.

Please enjoy them as well as the autographs and illustrations made on the wall of café.

Artists list

2023

Kawano Ichiro

Hoshino René

Seydina Issa Sow

Elyon's

2022

Rukana

Qusumi Masayuki

Mori Kaoru

Etienne Davodeau

Oze Akira

Furuya Usamaru

2021

Himekawa Akira

2020

Hirokane Kenshi

Mita Norifusa

Asano Rin

Yamazaki Zero

2019

Saito Chiho

Kinuta Murako

Nishi Keiko

Riad Sattouf

KAMOGAWA

Suetsugu Yuki

2018

Matsui Yusei

Nishitani Yoshiko

Ishizuka Shinichi

Saito Nazuna

Tony Valente

Sukeno Yoshiaki

2017

Takasuka Yue

Yamagishi Ryoko

Aramata Hiroshi

ZEINA ABIRACHED

Yamazaki Mari

Tori Miki

2016

Nagayasu Takumi

Eguchi Hisashi

Kyo Machiko

Hiiragi Aoi

2015

Aoike Yasuko

Shimomoto Katsumi

Yokoyama Yuichi

Kobayashi Yoshinori

Olivier Ledroit

Amano Yoshitaka

Hirata Hiroshi

2014

Sato Zakuri

Shiina Karuho

Tsuru Daisaku

Taketomi Kenji

Matsumoto Taiyo

Arai Hideki

Sugimura Shinichi

Benoit Peeters

Aono Shunju

est em

Kono Fumiyo

Penelope Bagieu

Romain Hugault

Nicolas Mahler

2013

Terada Katsuya

Otomo Katsuhiro

Higuchi Shinji

Anno Moyoco

Fujita Kazuhiro

Mizusawa Megumi

Maya Mineo

Tatsumi Yoshihiro

Hanamura Eiko

Morohoshi Daijiro

Takahashi Yosuke

Juanjo Gurnido

Murata Yusuke

Arthur de Pins

Coffekizoku

Endo Minari

2012

Shiriagari Kotobuki

Tsuchiyama Shigeru

Nishimata Aoi

Exa Takahito

Koike Kazuo

Aokiume

BELNE

Ogiwara Masami

Akai Takami

Takeda Yasuhiro

Yamaga Hiroyuki

Emmanuel Lepage

2011

Hatsu Akiko

Yamada Akihiro

Saso Akira

Yoshida Sensha

Ito Risa

Umezu Kazuo

Sugaya Mitsuru

Fujiko Fujio Ⓐ

Akatsuka Rieko

Nagatani Kunio

Mizuno Hideko

2010

Saibara Rieko

Pierre Christin

Jean-Claude Mezieres

Taniguchi Jiro

Igarashi Daisuke

Miyamoto Shigeru

Loustal

Nicolas de Crecy

Eric Liverge

Marc-Antoine Mathieu

2009

Kurata Mayumi

King Gonta

Yoshikawa Juichi

Karasawa Nawoki

Moebius

Murata Range

Hamano Yuka

BOME

Miyazaki Hayao

Yoro Takeshi

Shimamoto Kazuhiko

2008

Ueyama Tochi

Maki Miyako

Kurata Yoshimi

Mochizuki Mikiya

Big Joe

Yaguchi Takao

Kim Donghwa

Mizushima Shinji

Kazumine Daiji

Miura Jun

2007

Chiba Tetsuya

Tomino Yuuki

Yasuhiko Yoshikazu

Oobayashi Kaoru

Saitou・Takao

Monkey Punch

Miyawaki Shuichi

Oobayashi Kaoru

Satonaka Machiko

Minamoto Taro

Baron Yoshimoto

Gouda Yoshiie

Takemiya Keiko

Murakami Motoka

Tomoe Satoo

Imamura Yoko

Kitajima Yoko

Takahashi Makoto

Yanase Takashi

*Please note that the schedule and contents are subject to change.