A request to our visitors, to help prevent the spread of COVID-19 

A request to our visitors, to help prevent the spread of COVID-19

Those who have cold symptoms such as coughs and who are not feeling
well, please do not visit the museum.

Click here for details
CLOSED
A request to our visitors, to help prevent the spread of COVID-19 

A request to our visitors, to help prevent the spread of COVID-19

Those who have cold symptoms such as coughs and who are not feeling
well, please do not visit the museum.

Click here for details

Permanent Corner

Commemorative plaster casts

“Manga Artists' Hands”

「マンガ家の手」
There are plaster casts of over 100 artists’ hands who visited Manga Museum for events etc. Look and imagine how the masterpieces were created with those hands!
You can meet those treasures only here at the Manga Museum on the 2nd floor, galley 6.

Please enjoy them as well as the autographs and illustrations made on the wall of café.

*On December 17, 2022 (Saturday), an event will be held, so you will not be able to enter the room for viewing artists' hands all day.  

Artists list

2021

Himekawa Akira

2020

Hirokane Kenshi

Asano Rin

Mita Norifusa

Yamazaki Zero

2019

Saito Chiho

Nishi Keiko

KAMOGAWA

Kinuta Murako

Riad Sattouf

Suetsugu Yuki

2018

Matsui Yusei

Ishizuka Shinichi

Sukeno Yoshiaki

Nishitani Yoshiko

Saito Nazuna

Tony Valente

2017

Yamagishi Ryoko

Tori Miki

ZEINA ABIRACHED

Aramata Hiroshi

Yamazaki Mari

2016

Nagayasu Takumi

Takasuka Yue

Hiiragi Aoi

Eguchi Hisashi

Kyo Machiko

2015

Aoike Yasuko

Yokoyama Yuichi

Amano Yoshitaka

Hirata Hiroshi

Shimomoto Katsumi

Kobayashi Yoshinori

Olivier Ledroit

2014

Tatsumi Yoshihiro

Tsuru Daisaku

est em

Shiina Karuho

Matsumoto Taiyo

Aono Shunju

Sato Zakuri

Arai Hideki

Benoit Peeters

Kenji Taketomi

Sugimura Shinichi

Romain Hugault

Kono Fumiyo

Penelope Bagieu

Nicolas Mahler

2013

Anno Moyoco

Higuchi Shinji

Coffekizoku

Fujita Kazuhiro

Mizusawa Megumi

Endo Minari

Terada Katsuya

Maya Mineo

Hanamura Eiko

Otomo Katsuhiro

Arthur de Pins

Morohoshi Daijiro

Takahashi Yosuke

2012

Shiriagari Kotobuki

Nishimata Aoi

Ogiwara Masami

Tsuchiyama Shigeru

Koike Kazuo

BELNE

Exa Takahito

Aokiume

Emmanuel Lepage

Akai Takami

Takeda Yasuhiro

Yamaga Hiroyuki

2011

Hatsu Akiko

Ito Risa

Sugaya Mitsuru

Yamada Akihiro

Saso Akira

Fujiko Fujio A

Yoshida Sensha

Umezu Kazuo

Akatsuka Rieko

Nagatani kunio

2010

Saibara Rieko

Pierre Christin

Loustal

Jean-Claude Mezieres

Igarashi Daisuke

Nicolas de Crecy

Taniguchi Jiro

Miyamoto Shigeru

Eric Liverge

Marc-Antoine Mathieu

2009

Kurata Mayumi

Karasawa Nawoki

Hamano Yuka

King Gonta

Moebius

BOME

Yoshikawa Juichi

Murata Range

Miyazaki Hayao

Yoro Takeshi

Shimamoto Kazuhiko

2008

Ueyama Tochi

Kurata Yoshimi

Mochizuki Mikiya

Maki Miyako

Big Joe

Yaguchi Takao

Kim Donghwa

Shinji Mizushima

miura jun

2007

Chiba Tetsuya

Monkey Punch

Minamoto Taro

Tomino Yuuki

Miyawaki Shuichi

Baron Yoshimoto

Yasuhiko Yoshikazu

Oobayashi Kaoru

Gouda Yoshiie

Ookawara Kunio

Kazumine Daiji

Takemiya Keiko

Saitou・Takao

Satonaka Machiko

Murakami Motoka

Tomoe Satoo

Imamura Yoko

Kitajima Yoko

Takahashi Makoto

Takahashi Makoto Yanase Takashi

*Due to the spread of COVID-19, the schedule and content of the exhibition and museum closure can change. Thank you for your understanding.