OPEN
Commemorative plaster casts “Manga Artists’ Hands”

Commemorative plaster casts“Manga Artists' Hands”

There are plaster casts of over 100 artists’ hands who visited Manga Museum for events etc. Look and imagine how the masterpieces were created with those hands!
You can meet those treasures only here at the Manga Museum on the 2nd floor, galley 6.

Please enjoy them as well as the autographs and illustrations made on the wall of counter café.

Link to Museum Café page

 

*We will be closed this room from 5:00 pm on October 24th, 2020 due to preparing for event.Artists list

2020

 • Hirokane Kenshi
 • Mita Norifusa
 • Asano Rin
 • Yamazaki Zero

2019

 • Saito Chiho
 • Kinuta Murako
 • Nishi Keiko
 • Riad Sattouf
 • KAMOGAWA
 • Suetsugu Yuki

2018

 • Matsui Yusei
 • Nishitani Yoshiko
 • Ishizuka Shinichi
 • Saito Nazuna
 • Sukeno Yoshiaki
 • Tony Valente

2017

 • Yamagishi Ryoko
 • Aramata Hiroshi
 • Tori Miki
 • Yamazaki Mari
 • ZEINA ABIRACHED

2016

 • Nagayasu Takumi
 • Eguchi Hisashi
 • Takasuka Yue
 • Kyo Machiko
 • Hiiragi Aoi

2015

 • Aoike Yasuko
 • Shimomoto Katsumi
 • Yokoyama Yuichi
 • Kobayashi Yoshinori
 • Amano Yoshitaka
 • Olivier Ledroit
 • Hirata Hiroshi

2014

 • Tatsumi Yoshihiro
 • Shiina Karuho
 • Sato Zakuri
 • Kenji Taketomi
 • Tsuru Daisaku
 • Matsumoto Taiyo
 • Arai Hideki/li>
 • Sugimura Shinichi
 • est em
 • Aono Shunju
 • Benoit Peeters
 • Romain Hugault
 • Kono Fumiyo
 • Penelope Bagieu
 • Nicolas Mahler

2013

 • Anno Moyoco
 • Fujita Kazuhiro
 • Terada Katsuya
 • Otomo Katsuhiro
 • Higuchi Shinji
 • Mizusawa Megumi
 • Maya Mineo
 • Arthur de Pins
 • Coffekizoku
 • Endo Minari
 • Hanamura Eiko
 • Morohoshi Daijiro
 • Takahashi Yosuke

2012

 • Shiriagari Kotobuki
 • Tsuchiyama Shigeru
 • Exa Takahito
 • Nishimata Aoi
 • Koike Kazuo
 • Aokiume
 • Ogiwara Masami
 • BELNE
 • Emmanuel Lepage
 • Akai Takami
 • Takeda Yasuhiro
 • Yamaga Hiroyuki

2011

 • Hatsu Akiko
 • Yamada Akihiro
 • Yoshida Sensha
 • Ito Risa
 • Saso Akira
 • Umezu Kazuo
 • Sugaya Mitsuru
 • Fujiko Fujio A
 • Akatsuka Rieko
 • Nagatani kunio
 • Mizuno Hideko

2010

 • Saibara Rieko
 • Jean-Claude Mezieres
 • Taniguchi Jiro
 • Pierre Christin
 • Igarashi Daisuke
 • Miyamoto Shigeru
 • Loustal
 • Nicolas de Crecy
 • Eric Liverge
 • Marc-Antoine Mathieu

2009

 • Kurata Mayumi
 • King Gonta
 • Yoshikawa Juichi
 • Karasawa Nawoki
 • Moebius
 • Murata Range
 • Hamano Yuka
 • BOME
 • Miyazaki Hayao
 • Miyazaki Hayao
 • Shimamoto Kazuhiko

2008

 • Ueyama Tochi
 • Maki Miyako
 • Kim Donghwa
 • Kurata Yoshimi
 • Big Joe
 • Shinji Mizushima
 • Mochizuki Mikiya
 • Yaguchi Takao
 • miura jun

2007

 • Chiba Tetsuya
 • Tomino Yuuki
 • Yasuhiko Yoshikazu
 • Ookawara Kunio
 • Saitou・Takao
 • Monkey Punch
 • Miyawaki Shuichi
 • Oobayashi Kaoru
 • Kazumine Daiji
 • Satonaka Machiko
 • Minamoto Taro
 • Baron Yoshimoto
 • Gouda Yoshiie
 • Takemiya Keiko
 • Murakami Motoka
 • Tomoe Satoo
 • Imamura Yoko
 • Kitajima Yoko
 • Takahashi Makoto
 • Yanase Takashi