OPEN

[Kamishibai]July Artist Schedule

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆Kamishibai・July・:*:・゚★,。・:*:・゚☆


1 (Sat) Rakkyomu Haruru
2 (Sun) Danmaru
3 (Mon) Danmaru
4 (Tue) Haruru Datshu
6 (Thu) Danmaru
7 (Fri) Haruru Rakkyomu Datshu
8 (Sat) Rakkyomu
9 (Sun) Rakkyomu
10 (Mon) Danmaru Rakkyomu
11 (Tue) Haruru Rakkyomu Datshu
13 (Thu)Danmaru
14 (Fri) Danmaru
15 (Sat) Haruru
16 (Sun)Rakkyomu   
17 (Mon)Danmaru
18 (Tue) Haruru Rakkyomu
20 (Thu)Rakkyomu
21(Fri) Rakkyomu
22 (Sat) Haruru
23 (Sun) Danmaru   
24 (Mon) Danmaru
25 (Tue) Haruru Rakkyomu
26 (Wed) Rakkyomu
27 (Thu) RakkyomuSenbei
28(Fri) RakkyomuSenbei
29 (Sat) Rakkyomu
30 (Sun) Haruru Senbei 
31 (Mon) Danmaru
=Rakkyomu=